Үйлдвэрлэгчийн хангамж ZG05A-ийн анхны PIR мэдрэгчтэй дулааны халаалт ofsease Infrease Infreased Sensed Sensed Senstor ZG05A ZG05A

  abb-585329926427
Үнэ :
Нийт борлуулалт:
58682
Тоо / Ширхэг:
- +
Бэлэн байгаа ширхэг
Дэлгүүрийн мэдээлэл
Нэр:
zgzn0003
Дэлгүүр:
深圳市中感智能科技有限公司
Үнэлгээ:
8
Таалагдсан дэлгүүрт нэмэх

Түр хүлээнэ үү. Сонгогдсон бараануудыг захиалах боломжтой эсэхийг шалгаж байна.

0%

Түр хүлээнэ үү...